ปิยนุช&ปิยธิดาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขา เทคโนโลยีธุรดิจิทัล

วิชา การออกแบบสื่อดิจิทัล


งานที่ 1 ให้นักศึกษาจัดทำรูปตัวเองเป็นการ์ตูน Animation


งานที่ 2 ให้นักศึกษาสร้างงานกราฟฟิก จากโปรแกรม CANVA

งานที่ 
ให้นักศึกษาจัดทำ ppt จากโปรแกรม CANVAประวัติส่วนตัวความคิดเห็น